Sectoren waarin wij specialiseren

Organisatorische, technische en klantgerichte innovatie
gavel

Advocatuur

Zoals in elke sector, hebben ook de advocatuur en het notariaat te maken met een veranderende markt en met cliënten die steeds veeleisender worden. Daarnaast is het gevaar van een nieuwe, disruptieve marktspeler in deze financieel interessante markt zeer groot. De komende tijd moeten advocatenkantoren dan ook een noodzakelijke transformatie ondergaan. Om perspectief te houden zullen professionals kritisch hun businessmodel tegen het licht moeten houden. Aan de vraagzijde acteert een steeds kritischer wordende klant met groeiende kennis, ze eisen transparantie ten aanzien van prijs en kwaliteit. Alleen specialistische kennis is niet meer voldoende, leveren van meer toegevoegde waarde is essentieel, gebruikmakend van de meest moderne digitale technieken, om competitief te blijven. Bizzomate kan u ondersteunen in dit innovatie – en transformatieproces naar een competitief en vooruitstrevend kantoor.

security

Verzekeringen

Steeds vaker zien wij dat organisaties binnen de verzekeringssector het moeilijk hebben. Organisaties die vastgeroest zijn en niet meer kunnen schakelen. Maar hoe komt dit? IT-ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben ertoe geleid dat er binnen veel organisaties een enorme hoeveelheid aan applicaties is ontstaan. Deze complexiteit werkt innovatie tegen en legt een zware last op de beschikbare (IT) capaciteit. Businessmodellen raken achterhaald en leiden tot het steeds verder achterop raken ten opzichte van veelal kleinere en meer wendbare organisaties, die geen last hebben van al deze zogenoemde “legacy”. Het is tijd om het applicatielandschap te herstructureren en open te stellen voor Digitale Innovatie!

data_usage

Accountancy

Klanten verwachten méér. De komende tijd moeten accountancykantoren dan ook een transformatie ondergaan, want de klant is niet meer bereid een hoge prijs te betalen voor wat hij beschouwt als een ‘commodity dienst’. Als accountancy kantoor wordt het dan ook van groot belang om lean & mean de bestaande dienstverlening in te richten, gebruikmakend van de meest moderne digitale technieken. Daar stopt het echter niet: als professional moet u continu over andere businessmodellen en een andere soort van toegevoegde waarde van uw rol nadenken. Denk aan de belangrijke intermediaire rol die u moet vertolken, tussen de IT systemen met hun relevante informatie en de persoonlijke advisering van uw klanten op basis van deze informatie.

schedule

Pensioenen

Klantgerichte verwerkingsprocessen in de pensioensector kunnen een stuk eenvoudiger en efficiënter. Dit kan onder meer door bedrijfsregels geautomatiseerd toe te passen gedurende het verwerkingsproces, met het decision management platform Avola Decision. Vaak zitten processen die de doorloop in de organisatie bepalen, muurvast in allerlei zware en moeilijk aanpasbare systemen. Door automatisering van de business rules en logica die de basis zijn voor de beslissingen die genomen moeten worden, kun je enerzijds veel handmatig werk uitschakelen en anderzijds je organisatie een stuk flexibeler maken. Dat maakt aanpassingen aan de veranderende marktomstandigheden een stuk eenvoudiger. Het Mendix platform wordt gebruikt voor de applicatiebouw, met het Avola platform op de achtergrond automatiseert u de beslissingen.

Waarom u zeker met Bizzomate moet praten?
Bizzomate vertelt u meer over:

  • Hoe u kunt inspelen op de dynamische markt door het snel en efficiënt ontwikkelen van business applicaties
  • Hoe u de relatie met uw cliënt kunt versterken en tegelijkertijd meer waarde kunt toevoegen door de inzet van nieuwe IT middelen
  • Hoe u snel in kunt spelen op veranderingen door uw processen zo efficiënt en flexibel mogelijk in te richten
Neem contact met ons op

Neem contact op met mij

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Ik wil meer weten over:
[recaptcha]

Download case study AZL

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Metis Notarissen

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Automotive Dienstverlener

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Sanitas

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Ik wil meer weten

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

[recaptcha]

Get in touch

Full name*
Job title

Company
Phone number

Email*
Notes

I'd like to hear more about:
[recaptcha]

I would like to know more

Full name*
Job title

Company
Phone number

Email*
Notes

[recaptcha]