Blog

Zo optimaliseer je de user experience van low-code applicaties

Een groot voordeel van het ontwikkelen van applicaties met een low-code platform is dat je snel concreet resultaat kunt opleveren. In deze tijd waar organisaties manieren zoeken om snel te digitaliseren, is dit een belangrijk criterium om aan de slag te gaan met low-code. Je ziet in de praktijk dan ook vaak dat snelheid een doel op zich wordt. De app wordt gebouwd op basis van de functionele eisen en binnen de deadline opgeleverd. Maar realiseer je daarmee ook het beste resultaat voor de eindgebruiker? Zou de app er hetzelfde uitzien als je naast de functionele eisen ook de user experience als uitgangspunt had meegenomen? Zeer waarschijnlijk niet.

“Bij een optimale user experience biedt de applicatie een gestroomlijnde en relevante ervaring voor de gebruiker. De app is toegankelijk, makkelijk te gebruiken, bevat de juiste functionaliteit en biedt ook visueel een prettige ervaring”, vertelt Lars Veltkamp, UX Designer bij User Intelligence. Volgens hem start ieder ontwikkelproces idealiter met de eindgebruiker of beter gezegd onderzoek naar deze gebruiker.

Vaak is dit niet het geval. De eisen voor een applicatie worden in de praktijk doorgaans opgesteld door een product owner die verantwoordelijk is voor het ontwikkelproces. Deze eisen worden gebaseerd op de kennis die deze persoon heeft van de business. Dat betekent niet dat hiermee ook tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de gebruiker van de applicatie.

De applicatie kan in dat geval voor 100% voldoen aan de functionele eisen, maar een matige gebruikerservaring bieden. Hierdoor is deze uiteindelijk slechts voor 60% succesvol. Dit betekent dat de app minder wordt gebruikt of minder effectief is dan voorzien. Je hebt dan weliswaar een proces gedigitaliseerd, maar hebt niet de beste oplossing geleverd.

Balans tussen functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid
Volgens Jelle Boomsma, solution consultant bij Bizzomate is het voor de ontwikkeling van een succesvolle applicatie dan ook de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid en vanuit beide disciplines samen op te trekken. “Welke functies zijn essentieel en hoe integreren we deze op een manier die logisch is voor de gebruiker? Als ontwikkelaar ben je vaak geneigd om de app van zoveel mogelijk functionaliteit te voorzien. Daarbij is het belangrijk om continu te bedenken wat het oplevert voor de eindgebruiker en deze gedurende het ontwikkelproces niet uit het oog te verliezen.”

Voer een gebruikersonderzoek uit
Om te zorgen dat je voldoende informatie hebt over die eindgebruiker, adviseert Veltkamp voor het ontwikkelproces onderzoek uit te voeren: “Het doel is om inzicht te krijgen in de context van de gebruiker en hoe deze zijn/ haar werk, al dan niet met behulp van tools, uitvoert. Ook moet in kaart gebracht worden in welke werksituaties de applicatie wordt gebruikt. Dit alles wordt ‘context mapping’ genoemd. Dit onderzoek helpt ook te bepalen waar de grootste meerwaarde van de applicatie ligt. Hiermee kun je gerichter te werk gaan en beter het einddoel van de applicatie bepalen.”

Als er al een applicatie is dan wordt daarnaast een heuristische test uitgevoerd. Daarbij worden mogelijke struikelblokken en verbeterpunten in bestaande toepassingen geïdentificeerd. Deze kunnen meegenomen worden in het optimaliseren van deze toepassing of bij het bouwen van een nieuwe applicatie.

Kant-en-klare bouwblokken
Deze onderzoeken leveren waardevolle informatie op over de gebruiker. “Het is vervolgens de kunst om tot een optimale combinatie te komen van functies die je ontwikkelt en de behoeften van de gebruiker die er uiteindelijk mee aan de slag gaat”, zegt Boomsma. “Als je je volledig op de user experience stort en daar de volledige vrijheid in neemt, dan kun je onderweg de voordelen van low-code kwijtraken.” Ontwikkelen met low-code betekent dat je gebruikmaakt van kant- en-klare bouwblokken. Dit brengt ook beperkingen met zich mee. Je kunt dan vanuit UX-perspectief niet altijd voldoen aan specifieke details, omdat hier niet in wordt voorzien in het blokje. Deze details apart ontwikkelen zou te veel vertraging opleveren in het proces.”

Veltkamp: “In dit soort situaties is het van belang een goede afweging te maken in de tijd die je besteedt aan het optimaliseren van de UX en het voordeel dat dit de gebruiker oplevert. Het gaat erom hoe je een goede en toegankelijke applicatie creëert zonder daarbij in te boeten op de kracht van low-code.”

Praktijkcase: Royal IHC
Een goed voorbeeld van de optimale balans tussen functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid, is het project waar Boomsma en Veltkamp samen aan werkten bij Royal IHC. Dit is een internationale leverancier van innovatieve apparatuur, schepen en diensten voor de offshore-, bagger- en wet mining industrie. Digitalisering heeft hoge prioriteit binnen de organisatie, maar altijd met focus op de eindgebruiker. Daarom vroeg Royal IHC aan Bizzomate en User Intelligence innovatieve applicaties te ontwikkelen die aantrekkelijk zijn om te gebruiken. Zo is onder meer een applicatie gebouwd die voorspelt wanneer schepen onderhoud nodig hebben.

Veltkamp: “Door bij Royal IHC onze expertise te combineren en vanaf de start goed samen te werken, hebben we daar een sterk resultaat kunnen neerzetten. Het functioneel ontwerp ging hand in hand met de user experience. We hebben elkaar vanuit de verschillende disciplines continu betrokken. Dit past ook bij de agile werkwijze die zowel Bizzomate en User Intelligence hebben. Het werkt niet om vanuit UX een compleet ontwerp te maken en dan naar een ontwikkelaar te gaan met de vraag om het te bouwen. Het is een voortdurend samenspel. Als ik een user flow of een prototype maakte, dan betrok ik Jelle daar ook vaak bij. Het is bovendien waardevol om als UX-expert ook inzicht te krijgen in de kansen en beperkingen van low-code.”

Scoren bij de product owner en eindgebruiker
“Als je de applicaties ziet die we samen hebben gebouwd, zie je een duidelijke samenhang van functionaliteit en design waardoor dingen werken zoals ze moeten werken”, vervolgt Veltkamp. “De testen en metingen met de verschillende prototypes hebben hier ook zeker aan bijgedragen en belangrijke feedback opgeleverd. Daarbij kijken we of alle gewenste functies aanwezig zijn en of deze goed vindbaar en eenvoudig te bedienen zijn. We hebben ervaren dat als je gezamenlijk optrekt in een team met ontwikkelaars en UX-designers, een eindproduct kunt leveren waarmee je scoort bij zowel de product owner als de eindgebruiker.”

Het gaat er uiteindelijk niet alleen om of je een gedegen ontwikkelplatform gebruikt en of je snel een applicatie kunt bouwen. Je moet ook het juiste eindproduct opleveren dat daadwerkelijk wordt gebruikt. “Gedegen onderzoek naar de eindgebruiker kan hier veel aan bijdragen”, vindt Boomsma. “Onze meerwaarde is niet dat we leveren waar een klant om vraagt; we kijken naar het probleem en adviseren wat nodig is om het doel te bereiken. Vervolgens ontwikkelen we een applicatie waar de gebruikers, en de organisatie ook in de toekomst mee vooruit kunnen.”

Volg ons op LinkedIn voor meer nieuws!

Other news

news

No pressure, no diamonds

How Bizzomate, User Intelligence, and three non-profits combined their expertise to develop a prototype app and strategy in 1.5-day

news

Hoe we in een crisisjaar een stevige basis legden voor 2021

Op een memorabel 2021 én in goede gezondheid...Fijne Feestdagen!

blog

2021: create a memorable experience

Creating a memorable customer experience is a big challenge. Marc explains how you can leverage technology to make a lasting impression.

blog

Bizzomate optimizes app development with new Guidify app

Do you want to optimize your Low-Code app development and save tremendous time during application development?

news

AZL’s lessons learned in low-code an 8-year journey

How working with low-code fuelled the digital transformation of Dutch Pension Provider AZL

news

Samen groeien met de maatschappij is voor ons heel belangrijk

Sociaal uitdagend werken, wat is dat eigenlijk?

blog

Transforming the organisation into a true digital enterprise

Here’s how to successfully progress from ‘structure’ to ‘scale’, the final phase on the road to full digital transformation.

news

Bizzomate ontwikkelt binnen 1 dag een app voor het reserveren van een werkplek

Het zorgt voor hoofdbrekens bij ieder bedrijf: hoe zorg je ervoor dat medewerkers op kantoor de anderhalve meter afstand kunnen waarborgen?

blog

Digitalisering gaat te vaak voorbij aan eindgebruiker

Voor de ontwikkeling van een succesvolle applicatie moet je de juiste balans vinden tussen functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

blog

Five focus points for successfully scaling up with low-code in your organisation

Was the first low-code project in your organisation an immense success? Is the number of ideas for new applications growing constantly?

news

No pressure, no diamonds

How Bizzomate, User Intelligence, and three non-profits combined their expertise to develop a prototype app and strategy in 1.5-day

news

Hoe we in een crisisjaar een stevige basis legden voor 2021

Op een memorabel 2021 én in goede gezondheid...Fijne Feestdagen!

blog

2021: create a memorable experience

Creating a memorable customer experience is a big challenge. Marc explains how you can leverage technology to make a lasting impression.

blog

Bizzomate optimizes app development with new Guidify app

Do you want to optimize your Low-Code app development and save tremendous time during application development?

news

AZL’s lessons learned in low-code an 8-year journey

How working with low-code fuelled the digital transformation of Dutch Pension Provider AZL

news

Samen groeien met de maatschappij is voor ons heel belangrijk

Sociaal uitdagend werken, wat is dat eigenlijk?

blog

Transforming the organisation into a true digital enterprise

Here’s how to successfully progress from ‘structure’ to ‘scale’, the final phase on the road to full digital transformation.

news

Bizzomate ontwikkelt binnen 1 dag een app voor het reserveren van een werkplek

Het zorgt voor hoofdbrekens bij ieder bedrijf: hoe zorg je ervoor dat medewerkers op kantoor de anderhalve meter afstand kunnen waarborgen?

blog

Digitalisering gaat te vaak voorbij aan eindgebruiker

Voor de ontwikkeling van een succesvolle applicatie moet je de juiste balans vinden tussen functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

blog

Five focus points for successfully scaling up with low-code in your organisation

Was the first low-code project in your organisation an immense success? Is the number of ideas for new applications growing constantly?