Blog

Samen Groeien met onze klanten

Zoals ik al in mijn vorige blog aangaf, stappen we bij Bizzomate dagelijks fluitend uit ons bed. Klaar om lekker een nieuwe werkdag tegemoet te treden. Hoe het komt dat we dat fluitend doen? Omdat iedereen bij Bizzomate bezig is met groeien. SAMEN GROEIEN, want groeien doe je niet alleen. Groeien kost uiteraard energie, maar als je het goed doet krijg je er nog meer energie voor terug.

Onze klanten helpen groeien is één van de belangrijkste componenten in ons werk. Daar krijgen we zeker energie van! Klanten komen bij ons met de vraag hoe ze hun business (digitaal) kunnen transformeren. Een juiste (digitale) strategie is tegenwoordig essentieel om concurrerend te blijven en draagt bij aan het beter achterlaten van het bedrijf voor de volgende generatie. Soms zijn er al pogingen gedaan om iets van de grond te krijgen, maar vaak duren deze (veel al IT-)projecten te lang of leveren ze niet op wat ervan verwacht werd. Eén van de grootste valkuilen daarin is het (on)begrip tussen IT en business. Bizzomate lost dit probleem op door op een creatieve manier de communicatie, samenwerking en werkprocessen binnen haar klant te verbeteren.

Een transformatie behelst veel meer dan alleen een IT traject. We helpen onze klant om te bepalen waar hij naar toe wil met de business, we stellen een groeiplan op om daar te komen en, indien nodig, bepalen gezamenlijk welke IT projecten er nodig zijn om deze groei te faciliteren.

Zoals ik in mijn eerdere blog schreef voelen wij ons als Bizzomate geen leverancier… wij zijn een partner. Onze klant heeft een probleem en dat probleem gaan we gezamenlijk als partners oplossen.

Samenwerken met onze klanten en hun organisatie verder laten groeien, is een van de mooiste dingen om te doen.

We hebben ons bij onze partnership gedachte laten inspireren door de 10 kenmerken van HPO center voor high performance partnerships. De visie van Bizzomate hierop is de volgende:

  • Controle – Wij werken in onze projecten op basis van Agile SCRUM. Zo krijgen we tijdens onze Sprint Retro’s continu feedback op elkaars functioneren. Daarnaast worden klanten (net zoals we dit intern doen) ook gevraagd om feedback te geven aan onze collega’s via ons feedback systeem TruQu. Dit dient dan weer als input voor ieders persoonlijke coach gesprekken.
  • Vertrouwen – Als Bizzomate verkopen wij geen software, wij verkopen vertrouwen. Vertrouwen is het mooiste dat je kunt krijgen en geven, maar is ook datgene wat het snelst kan verdwijnen als je er niet goed mee omgaat. Dat weet iedereen binnen Bizzomate en is dan ook een key onderdeel van onze cultuur.
  • Betrokkenheid – Betrokkenheid krijg je door mensen niet alles voor te schrijven maar door ze autonomie te geven. We vragen onze klanten dan ook om niet alles tot in het grootste detail uit te werken, maar om onze business brains volop te gebruiken en niet alleen onze “handjes”
  • Coördinatie – Wij zetten altijd een scrum master in die ervoor zorgt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt, waardoor de coördinatie van zaken bijna automatisch verloopt.
  • Afhankelijkheid – De brains van de klant kant leveren de vakinhoudelijke kennis aan voor de oplossing die we gaan realiseren. De brains van de Bizzomates scherpen dit vervolgens nog eens aan en zo realiseren we een oplossing met het héle team. Door deze aanpak maximaliseren wij de businesswaarde waar we allemaal trots op kunnen zijn.
  • Communicatie – Naast de operationele communicatie in onze dagelijkse stand ups, sprint reviews, retro’s, etc. hebben wij ook tactische communicatie met onze klant tijdens stuurgroepen. Echter, laten we het belang van de informele (maar vaak strategische)  communicatie tijdens onze “bijpraat lunch” (of “bijpraat borrel”) niet onderschatten. We kijken elkaar dan als partners eens goed in de ogen en informeren elkaar hoe het er écht bij staat en of we moeten bijsturen. Dit is een essentieel element voor het succes van onze projecten.
  • Conflictafhandeling – “Zonder wrijving geen glans” is een uitdrukking die wij veel gebruiken. In ieder project ontstaat wel een periode dat het even spannend wordt en de druk oploopt. Dan is het belangrijk om goed met elkaar te blijven communiceren.
  • Diversiteit – Wij werken in diverse sectoren met verschillende kenmerken. Zolang de normen en waarden van de partners maar met elkaar overeenkomen wordt het áltijd een succes.
  • Locatie – Wij vinden het van groot belang om elkaar regelmatig fysiek te ontmoeten, maar door de recente Corona crisis hebben wij geleerd dat het werken op afstand ook héél goed werkt. In bepaalde gevallen werkt het zelfs effectiever en is het zeker efficiënter voor alle partijen.
  • Leiderschap – uiteindelijk is dit één van de meest belangrijke punten voor het succes van een partnership. Aan beide kanten moeten sterke leiders zitten die alle betrokkenen durven uit te dagen, onderling helder communiceren en respect hebben voor elkaar.

Het samen groeien met klanten vinden wij echt intrinsiek leuk. Zo hebben wij bijvoorbeeld samen met een pensioenuitvoerder gewerkt aan zijn strategie om een grote digitale stap voorwaarts te nemen. We hebben in acht weken een eerste project gerealiseerd; een deelnemersportaal voor hun klanten, de pensioenfondsen, waarin de eindgebruikers zelf de pensioenstatus kunnen opvragen en hun mutaties door kunnen voeren. Vervolgens hebben we nog een achttal andere projecten succesvol samen uitgevoerd.

In samenwerking met een scheepsbouwer hebben een real-time monitoringssysteem gebouwd waarbij de details van de operationele status van het schip op een mobile device te monitoren zijn. Dit in combinatie met onderhoudsadviezen. Vanuit dit succes hebben we met hen in het kader van hun digitale transformatie diverse andere projecten gedefinieerd.

Een van onze andere klanten hielpen wij binnen 6 weken bij het lanceren van een disruptief verzekeringsproduct.

Wat al deze zaken met elkaar verbindt? Met elke klant gaan we een lange termijn partnership aan zodat we gezamenlijk groeien.

Bizzomate is in staat om samen met onze klant hun organisatie niet alleen digitaal, maar op een veel breder gebied naar een hoger niveau te tillen. Dat verstaan wij onder Samen Groeien met onze klant en dat vinden wij een ontzettend mooie uitdaging waar wij iedere dag met veel plezier voor uit bed komen.

De volgende blog gaat over het groeien met onze medewerker. Mis hem niet 🙂

Marc Gelissen – Pater Familias Bizzomate

Volg ons op LinkedIn voor meer nieuws!

Other news

blog

Digitalisering gaat te vaak voorbij aan eindgebruiker

Voor de ontwikkeling van een succesvolle applicatie moet je de juiste balans vinden tussen functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

blog

Zo optimaliseer je de user experience van low-code applicaties

Ziet een applicatie er hetzelfde uit als je naast functionele eisen ook de user experience als uitgangspunt meeneemt in het proces?

blog

Five focus points for successfully scaling up with low-code in your organisation

Was the first low-code project in your organisation an immense success? Is the number of ideas for new applications growing constantly?

blog

This way you can get off to a flying start with low-code in your organisation

Compared to traditional software development, developing with low-code requires a completely different way of working.

blog

3 tips for purchasing a low-code platform

The decision to start using low-code in your organisation is not simply a matter of making a shortlist.

news

How VGA built a multifunctional claims portal

Portal built by Bizzomate on Mendix platform improves customer satisfaction by making claims process transparent

news

Mendix a leader in Gartner’s Magic Quadrant for MXDP

Mendix named a Leader in the Magic Quadrant for MXDP based on completeness of vision and ability to execute.

blog

Samen Groeien met Bizzomate

Lees hier onze laatste blog in een serie over het overkoepelend thema dat wij binnen Bizzomate gedefinieerd hebben: “Samen Groeien”.

blog

The issue of the flat backlog

User Story Mapping solves a few major issues relating to the traditional use of a backlog. Check them in our latest blog...

blog

A shared understanding

Curious about the link between the Mars Climate Orbiter and Bizzomate? Read on!

blog

Digitalisering gaat te vaak voorbij aan eindgebruiker

Voor de ontwikkeling van een succesvolle applicatie moet je de juiste balans vinden tussen functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

blog

Zo optimaliseer je de user experience van low-code applicaties

Ziet een applicatie er hetzelfde uit als je naast functionele eisen ook de user experience als uitgangspunt meeneemt in het proces?

blog

Five focus points for successfully scaling up with low-code in your organisation

Was the first low-code project in your organisation an immense success? Is the number of ideas for new applications growing constantly?

blog

This way you can get off to a flying start with low-code in your organisation

Compared to traditional software development, developing with low-code requires a completely different way of working.

blog

3 tips for purchasing a low-code platform

The decision to start using low-code in your organisation is not simply a matter of making a shortlist.

news

How VGA built a multifunctional claims portal

Portal built by Bizzomate on Mendix platform improves customer satisfaction by making claims process transparent

news

Mendix a leader in Gartner’s Magic Quadrant for MXDP

Mendix named a Leader in the Magic Quadrant for MXDP based on completeness of vision and ability to execute.

blog

Samen Groeien met Bizzomate

Lees hier onze laatste blog in een serie over het overkoepelend thema dat wij binnen Bizzomate gedefinieerd hebben: “Samen Groeien”.

blog

The issue of the flat backlog

User Story Mapping solves a few major issues relating to the traditional use of a backlog. Check them in our latest blog...

blog

A shared understanding

Curious about the link between the Mars Climate Orbiter and Bizzomate? Read on!