De FedEx dag

Hét ingrediënt voor innovatie!

Change it up!

Afwijken van de gebaande paden om zo nieuwe business of waarde te creëren. Innovatie is erg belangrijk voor organisaties om te overleven en je concurrentie een stap voor te blijven. We merken steeds meer dat de wereld om ons heen verandert en dit gebeurt in een dermate hoog tempo dat organisaties het moeilijk hebben om mee te veranderen. Wat je dan ziet gebeuren, is dat bedrijven zich gaan focussen op enkel het overleven, maar overleven op zich staat in de weg van innovatie terwijl de focus echt wel daar hoort te liggen.

It’s time to innovate!

Hoe ga je die innovatie-injectie concreet maken?

Hoe je innovatie gaat implementeren, heeft te maken met de cultuur en attitude in een organisatie. Vanuit passie, creativiteit en vrijheid ga je vervolgens aan de slag. Een organisatie kan dit borgen door initiatieven op te zetten of door de klanten te betrekken bij het optimaliseren van bepaalde elementen in de operationele werking. Daar waar iemand niet tevreden is over je dienst of het oneens is met een bepaalde insteek kan nagedacht worden over een oplossing die je als organisatie beter maakt. Door hier aandacht aan te besteden en te werken aan verbetering, ben je eigenlijk al bezig met het innoveren en verbeteren van je processen.

Naast het innoveren van procesmatige zaken, is actief innoveren en die innovatie een podium geven ook een mogelijkheid. Wij doen dit onder andere door binnen ons management een plek vrij te maken voor innovatie: de Chief Innovation Officer is geboren. Een ander middel waar de medewerkers van Bizzomate elk jaar opnieuw naar uitkijken is de befaamde FedEx dag.

Het FedEx concept

Een FedEx dag is 24 uur lang met je voltallige bedrijf werken, buiten je standaard werkomgeving, aan enkele vooraf geselecteerde initiatieven die innovatie ademen. Je werkt in teams een bepaald idee of casus uit binnen 24 uur. Na die 24 uur wordt er iets opgeleverd in een korte pitch, zoals FedEx in 24 uur een pakketje levert. De levering na 24 uur kan een blauwdruk zijn van een proces, een marketingplan, een prototype, een stukje software, etc.

Zo’n FedEx dag is niet alleen goed om innovatie een plek te geven maar het is meteen ook een zeer waardevolle teamsessie. Je bent buiten je normale setting actief en gaat op een andere manier tegen zaken aankijken, wat de teamgeest enorm ten goede komt.

En waarom precies..?

Het waarom van een FedEx dag kan dus als volgt worden samengevat: het is een opstart en eerste uitwerking van ideeën die reeds leven binnen de organisatie. Je geeft daar gehoor aan en maakt bijgevolg de organisatie beter. Wie anders kan ook juister bepalen wat de vraag is vanuit de markt dan de mensen die iedere dag aan de slag zijn bij klanten? Gebruik die interne kennis en haal het onderste uit de kan.

Daarom verdienen dergelijke initiatieven meer aandacht, maak bijvoorbeeld iemand verantwoordelijk voor innovatie en laat aan al de stakeholders zien dat de organisatie een voorwaartse beweging maakt! Dit is niet alleen optimaal voor je business maar ook voor de teamsfeer en de ontwikkeling van de medewerkers – en laat hen nu net het belangrijkste kapitaal zijn dat je als bedrijf hebt. Als zij actief kunnen meedenken over de manier waarop hun organisatie gaat innoveren, zal je vanzelf merken dat het bedrijf niet enkel goed zal overleveren, maar zelfs op dat hoge tempo zal veranderen.

Neem contact op met mij

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Ik wil meer weten over:
[recaptcha]

Download case study AZL

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Metis Notarissen

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Automotive Dienstverlener

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Sanitas

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Ik wil meer weten

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

[recaptcha]

Get in touch

Full name*
Job title

Company
Phone number

Email*
Notes

I'd like to hear more about:
[recaptcha]

I would like to know more

Full name*
Job title

Company
Phone number

Email*
Notes

[recaptcha]