Zuyd Hogeschool en Bizzomate werken samen!

De wereld van de IT staat niet stil en het is van groot belang dat de IT-opleidingen aangehaakt blijven bij de werkelijkheid. De IT-er van de toekomst wordt NU opgeleid.

De wereld van de IT staat niet stil en het is van groot belang dat de IT-opleidingen aangehaakt blijven bij de werkelijkheid. De IT-er van de toekomst wordt NU opgeleid. Eén verandering voor de IT-er van nu is de gewijzigde relatie tussen Business en IT. De business wil steeds meer controle hebben over processen in een organisatie en nieuwe (IT) trends moeten sneller eigen gemaakt worden door IT-afdelingen. Daarnaast moeten bestaande systemen continu voorzien kunnen worden van nieuwe functionaliteit. Zuyd Hogeschool heeft daarom een indrukwekkende lijst aan bedrijven waarmee ze samenwerkt, Bizzomate is er daar één van.

Voor toekomstige IT-ers is het belangrijk om te beseffen dat traditionele ontwikkelmethoden, niet langer passen in de belevingswereld van de moderne product- en process owner. De business zit aan het stuur en IT speelt een ondersteunende rol. Samen leveren zij sneller accurate oplossingen en applicaties. De IT-opleidingen van Zuyd Hogeschool hebben daarom steeds meer aandacht voor zaken als Rapid Application Development als tegenhanger van traditionele ontwikkelmethodes zoals coderen. Laat dit nu net één van de specialiteiten van Bizzomate zijn…

Combinatie Bizzomate en Zuyd

Bizzomate en Zuyd Hogeschool hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, waardoor Bizzomate toetreedt tot de ICT Learning Community. De community is de schakel tussen student, docent en professional, met als doel het uitwisselen van inhoudelijke kennis en het opbouwen en uitbreiden van een professioneel netwerk in de ICT-branche.

Bizzomate zal zich voornamelijk richten op het vergroten van de kennis op de gebieden Agility, Rapid App Development en Decision Modeling. Decision Modeling is een ander onderscheidende specialiteit van Bizzomate. Door business logica vast te leggen volgens de internationale standaard Decision Modeling Notation (DMN), worden de business beslissingen inzichtelijk gemaakt die daarbij ook meteen geautomatiseerd worden. Het resultaat: effectievere en efficiëntere beslissingen.
Onder de activiteiten die Bizzomate in het kader van deze samenwerking gaat verzorgen vallen gastcolleges geven, stageplekken beschikbaar stellen en reviewers leveren voor stage- en afstudeeropdrachten.

Aswin van Braam van Bizzomate over de samenwerking: “De huidige generatie studenten, heeft al op jonge leeftijd een enorme kennisvoorsprong opgebouwd in vergelijking met oudere generaties. Het is daarom niet meer dan logisch dat Bizzomate de samenwerking met de faculteit ICT van Zuyd Hogeschool opgezocht heeft.
Bizzomate is nauw betrokken bij de wereld om haar heen en wil daarom graag een bijdrage leveren aan de opleidingen in de vorm van colleges, (afstudeer)stages en werkopdrachten. Het ideaalbeeld is natuurlijk dat we een groter aantal studenten na hun afstuderen aan ons kunnen binden in de vorm van een dienstverband.”

“Bizzomate voegt met Rapid App Development iets toe aan ons IT Development profiel en met Decision Modeling iets toe aan ons profiel Business Intelligence van de opleiding HBO-ICT” geeft Ron Becker van de faculteit ICT van Zuyd Hogeschool aan. “Naast de inhoudelijke kennis die Bizzomate inbrengt, zijn beide partijen van mening dat de ICT-student centraal moet staan en dat authentieke opdrachten uit het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage leveren aan de startbekwaamheid van de startende beroepsbeoefenaar.”

Over Bizzomate

Bizzomate brengt business en IT samen, zodat organisaties écht wendbaar worden en maximaal kunnen profiteren van de dynamiek van deze tijd. Om dit te realiseren, biedt Bizzomate baanbrekende methoden en technologieën aan, om snel én flexibel innovatieve businessapplicaties te creëren die tegelijk intern en extern, zowel via het web als mobiel, kunnen worden ingezet. Bizzomate heeft kantoren in Nederland (Valkenburg, Breda), België (Leuven) en het Verenigd Koninkrijk. Bizzomate is uitgeroepen tot Mendix Partner of the Year.
Meer informatie: www.bizzomate.com

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services.
Meer informatie: www.zuyd.nl

 

 

 

Neem contact op met mij

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Ik wil meer weten over:
Download case study AZL

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Metis Notarissen

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Automotive Dienstverlener

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Sanitas

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Ik wil meer weten

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Get in touch

Full name*
Job title

Company
Phone number

Email*
Notes

I'd like to hear more about:
I would like to know more

Full name*
Job title

Company
Phone number

Email*
Notes