De ingrediënten van innovatie

Op 27 juni vond het seminar It’s Time To Innovate plaats in het Hutje op de Hei in ’s Hertogenbosch.

Bizzomate organiseert meerdere malen per jaar verschillende events voor en met klanten. Waaronder ronde tafels, workshops en seminars. Onze seminars zijn bedoeld om een breed beeld te kunnen geven van een bepaald onderwerp, dit doen we door middel van het uitnodigen van verschillende sprekers uit verschillende disciplines. Dit jaar is er bewust voor gekozen om een sector breed seminar te organiseren, in tegenstelling tot de sectorspecifieke seminars van de afgelopen jaren. Het thema innovatie leent zich hier goed voor, de behoefte en noodzaak om te innoveren heerst in elke branche/sector.

Hutje op de hei

Net als op Lexpo en de accountancy expo reisde ook de kokkin weer mee en was de rode draad wederom de keuken. Maar vanwaar dat keukenthema toch?

Anne van der Heide, algemeen directeur Bizzomate, verklaart: “Bizzomate is gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij digitale innovatie en helpt innovatie tastbaar te maken door onder andere het ontwerpen en bouwen van innovatieve applicaties. Samen met de klant bepalen we het menu van hun innovatiekeuken, soms heeft de klant al een idee, maar het komt ook voor dat we nog niet eens weten welke keuken het moet worden. We kiezen de aanpak en de ingrediënten. Gaan ze voor een kant-en-klare maaltijd, kopen we een verse pasta en maken we er zelf een sausje bij of maken we zowel de pasta als de saus helemaal zelf? Bizzomate houdt zich bezig met de laatste twee scenario’s, afhankelijk van de wensen (en het budget) van de klant.”

What’s cooking!?

Na een kort welkomstwoord van Anne, was het tijd voor Paul Roling van The Crib. The Crib gelooft dat een mens of organisatie kan leren innoveren. Door het samenbrengen van Design en Business  helpen zij organisaties bij het ontwikkelen, koesteren én laten groeien van hun ideeën.
Om structuur te brengen in innovatietrajecten hanteren zij een Innovation Framework dat zorgt voor inzicht in het geheel aan capabilities die de organisatie nodig heeft om succesvol te zijn in haar innovatie.

De noodzaak of behoefte tot innovatie bij een organisatie wordt veelal gevoed door het feit dat de productportfolio al geruime tijd volwassenheid heeft bereikt en er problemen zijn bij het ofwel verlengen van de levensduur van (onderdelen) van het portfolio, maar vooral ook bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Paul belicht hoe de organisatie cultuur en structuur ingericht moeten/kunnen worden om dit te faciliteren.

Kijkje in de keuken bij TVM

Nadat Paul een meer theoretisch kader heeft neergezet (het kookboek) is het tijd om in de keuken te kijken. TVM, een verzekeringsmaatschappij, gespecialiseerd in het verzekeren van transportverkeer, is een van de innovatieve klanten van Bizzomate. Momenteel werken ze hard aan TVM 2.0; een wendbare en schaalbare organisatie die klaar is voor de toekomst.

Matthijs de Waard (TVM) ligt toe welke uitdagingen TVM mee te maken heeft en hoe dat de organisatie raakt. Tijdens de presentatie van heeft het publiek kennis gemaakt met het persona Patrick. Patrick is productbeheerder. En zolang het goed gaat met TVM, is ook hij tevreden. Langzaam maar zeker krijgt ook hij steeds meer te maken met innovatie, want werkzaamheden veranderen.  Bizzomate speelt een belangrijke rol in het programma, dit wordt toegelicht door Han Huisman (Bizzomate) aan de hand van het concept van Triple Agility.

Aan tafel met Mendix

Laatste spreker op deze inspirerende middag was Bram Voogel, customer success manager bij Mendix. Hij is verantwoordelijk voor een aantal grote, toonaangevende klanten die Mendix gebruiken. Zijn taak is om klanten te ondersteunen het platform Mendix succesvol in te zetten in hun innovatie programma.
Mendix is als het ware één van de ingrediënten in de keuken: het is een “Rapid Application development” platform en stelt organisaties in staat, om uiterst snel en met kwaliteitsvolle resultaten web en mobile applicaties te ontwikkelen, te integreren en te implementeren. Hierdoor kan de terugverdientijd worden gereduceerd tot dagen of weken, in plaats van maanden of jaren.
Met een aantal inspirerende filmpjes en verhalen van andere bedrijven sluit hij de inhoudelijke sessies af.

In de afsluiting somt Anne op wat de mogelijkheden zijn om  te starten. Bizzomate biedt onder andere workshops aan om innovatieve ideeën concreet te maken, met aansluitend een Proof of Concept of een project om het idee daadwerkelijk uit te voeren.

Neem contact op met mij

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Ik wil meer weten over:
Download case study AZL

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Metis Notarissen

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Automotive Dienstverlener

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Download case study Sanitas

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Ik wil meer weten

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Get in touch

Full name*
Job title

Company
Phone number

Email*
Notes

I'd like to hear more about:
I would like to know more

Full name*
Job title

Company
Phone number

Email*
Notes